Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Auteursrecht

De site www.funico.be is door het auteursrecht beschermd.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Funico International nv.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Funico International nv besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Funico International nv kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Funico International nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Funico International nv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Privacy beleid

Funico International nv is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Verzameling van persoonsgegevens

Op deze website van Funico International nv worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Er kunnen eveneens gegevens verzameld worden wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden. De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Funico International nv.

Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over de producten en diensten van Funico International nv.

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar Funico International nv op ondervermeld adres.

Beveiliging

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De databanken van Funico International nv kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van Funico International nv. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Cookies worden eveneens gebruikt om de website beter af te stemmen op uw interesses.

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.

Verbindingsgegevens

We registreren eveneens informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt.

Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

Alle rechten voorbehouden,

Funico International nv