Wat we doen

Onze gemeenschappelijke waarden

Hoewel elke van onze ondernemingen een zelfstandige koers varen met een eigen management, een eigen gamma, een eigen verkoopsteam en een eigen prijszetting, hebben ze toch twee belangrijke waarden gemeenschappelijk, nl. kwaliteit en service.

Service omdat de verschillende ondernemingen de klant snel en persoonlijk kunnen bedienen.

Kwaliteit omdat dit een aspect is dat door prijsdruk in de sector nogal eens uit het oog wordt verloren.

“Samen zetten wij ons dagelijks in voor kwaliteit en service”

Een sector in beweging

De uitvaartsector in het algemeen is voortdurend in beweging. Funico International heeft de ambitie om daarin een vooraanstaande rol te spelen.

Een zelfstandige groep, ook financieel

Zelf heeft de groep, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, enig financieel belang in begrafenisondernemers of de organisatie ervan. Evenmin hebben organisaties van begrafenisondernemers financiële belangen in Funico International.